Tiedote 6.5.2015: Tuomarinkylän puolesta annettu asukaspalaute näkyi ja kuului valtuuston lähetekeskustelussa

Helsingin kaupunginvaltuusto kävi yleiskaavaluonnoksesta lähetekeskustelun tiistaina 5.5.2015. Jo pitkän keskustelun alkumetreillä kävi selväksi, että päättäjät ovat panneet merkille Tuomarinkylän harrastus- ja virkistystoimintojen ja kulttuuriarvojen säilyttämisen puolesta annetun runsaan asukaspalautteen.

Valtuutetut käyttivät yleiskaavaluonnoksesta yli 40 puheenvuoroa, joiden kesto oli rajattu neljään minuuttiin. Valtuutettujen oli siis todella keskityttävä puheessaan vain niihin asioihin, joita he pitivät tärkeinä.

Tuomarinkylä mainittiin myönteisesti jo ensimmäisessä, keskustan Laura Kolben pitämässä puheenvuorossa. Kaikkiaan Tuomarinkylän säilyttämisen puolesta puhui kymmenkunta valtuutettua, eikä yksikään valtuutetuista kertonut kannattavansa alueen rakentamista.

Kolben lisäksi ainakin seuraavat valtuutetut puolsivat puheessaan Tuomarinkylän harrastus- ja virkistysalueen säilyttämistä eri perustein:

Elina Moisio (vihr)

Yrjö Hakanen (skp)

Sirkku Ingervo (punavihreä ryhmä)

Leo Stranius (vihr)

Sinikka Vepsä (sd)

Matti Enroth (kok)

Björn Månsson (sfp)

Hannele Luukkainen (kok)

Lisäksi Kaarin Taipale (sd) sanoi luottavansa siihen, että Tuomarinkylän nykyinen käyttö voidaan sovittaa yhteen asuntorakentamisen kanssa.

Erittäin monessa puheenvuorossa käsiteltiin yleisemmin viheralueiden merkitystä kaupunkilaisille. Luonnonläheisyys nähtiin Helsingin erityispiirteenä, josta haluttaisiin pitää kiinni. Lisäksi keskustelussa riitti puhetta myös muun muassa kaavaluonnoksen pohjana olevasta väestöennusteesta – toiset pitivät sitä ylimitoitettuna, toiset vaatimattomana. Malmin lentokentästä käytettiin useita puheenvuoroja, sen säilyttämistä sekä kannatettiin että vastustettiin. Kaavan pitkäjänteisyydestä ja merkityksestä tuleville sukupolville puhuttiin myös. Pentti Arajärvi (sd) ehdotti, että pitäisi selvittää, millaisia vaikutuksia yleiskaavalla olisi lasten oikeuksien toteutumiselle.

Kulttuuriarvot eivät nousseet esiin

Kaavasta annettua asukaspalautetta ei ole vielä jaettu valtuutetuille, sillä sen perään kysyi muun muassa Yrjö Hakanen. Helena Kantola (ps) painotti asukaspalautteen merkitystä jatkosuunnittelussa ja pohti, onko kaavasuunnittelussa vielä hakusessa tasapaino kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja taloudellisten näkökohtien välillä.

Aihe, joka hieman yllättäen loisti keskustelussa poissaolollaan, oli useita rakentamiseen suunniteltuja helsinkiläisiä alueita, myös Tuomarinkylää, koskeva ns. RKY 2009 -status. Tämä tarkoittaa, että Tuomarinkylän kartanon alue ympäröivine peltoineen on Museoviraston määrittämä ns. valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Valtioneuvoston päätöksen mukaan RKY-alueet tulee ottaa huomioon alueiden käytön suunnittelussa lähtökohtina. Tähänastisessa kaavavalmistelussa ne on sivuutettu.

Keskustelun nauhoitteen voi katsoa täältä: https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi

Jätä kommentti