Tiedote: Pro Tuomarinkylän kaavaehdotus esiteltiin Vihreiden valtuustoryhmälle

Pro Tuomarinkylä (edustajat Anu Heinonen, Tiina Flytström, Micki Schnitzler ja Risto Suominen) oli 29.8.2016 vihreiden valtuustoryhmän vieraana kaupungintalolla. Paikalla olivat puheenjohtaja Otso Kivekäs, Mari Holopainen, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Pekka Sauri, Hannu Tuominen ja Sanna Vesikansa sekä valtuustoryhmän sihteeri Meeri Väänänen. Vierailu tehtiin Pro Tuomarinkylän pyynnöstä ja aiheena oli Tuomarinkylän kartanon alueen yleiskaavoitukseen ehdottamamme korjaukset (ehdotus 12.6.2016).

Anu Heinonen kertoi lyhyesti vierailun syyn ja ilmoitti halustamme kuulla, miksi ehdotuksemme ei näytä kelpaavan kaupungille. Hän korosti, että ehdotuksemme mahdollistaa 2000-4000 ihmisen asuttamisen kartanomiljööseen, mikä vastaa yleiskaavaluonnoksen mitoitusta (vähintään n. 2500 henkeä) ja Marja Piimiehen Helsingin Sanomissa ilmoittamaa yleiskaavaehdotuksen mitoitusta n. 2000-3000 henkeä ( HS 8.8.2016). Micki Schnitzler esitteli yleiskaavaehdotukseen ehdottamamme kolme korjausta ja niiden perustelut: 1) Jokeri 2 –pikaraitiotien linjaus runkolinja 560:n reittiä, 2) pikaraitiotie osaksi kaupunkibulevardiksi muutettavaa Tuusulanväylää, mikäli väylä bulevardisoidaan ja 3) Vanhan Tuusulantien oikaisu, jotta teiden väliin saadaan 15 ha:n asuntovaltainen alue ja kartanon alue voidaan säilyttää Helsinkipuiston viher- ja virkistysalueena. Schnitzler piti jo kustannussyistä poissuljettuna Piimiehen ilmoittamaa ajatusta panna pikaraitiotie kulkemaan Tuomarinkylän kartanon kohdalla sillalla tai tunnelissa.

Tämän jälkeen seuranneessa keskustelussa sivuttiin mm. bulevardisointikaavailuja, rakentamista melualueella ja nauhamaisen kerrostalorivistön tuomaa melusuojaa sekä eri linjausvaihtoehtojen matka-aikaeroja, asuinrakentamismahdollisuuksia ja vaikutuksia puisto- ja viheralueisiin. Korostimme, ettei ehdotuksemme toteuttaminen edellytä Tuusulanväylän bulevardisointia ja että asutus oli jo nyt kiinni Tuusulanväylässä sen länsipuolella. Esille tuli, että myös alueen kaupunginosayhdistykset ovat esittäneet kanssamme samansuuntaisia muutostoiveita yleiskaavaan. Sitä vastoin esille ei tullut ainuttakaan syytä, mikä estäisi ehdotuksemme toteuttamisen.

Vierailun päätteeksi Otso Kivekäs ilmoitti heidän jäävän pohtimaan ehdotustamme valitellen samalla, että muutosten saaminen yleiskaavaan valmistelun tässä vaiheessa on vaikeaa. Schnitzler vastasi tähän, että muutosten saaminen yleiskaavaan on ollut alusta alkaen vaikeaa. Kiitimme käydystä keskustelusta ja poistuimme.

Kuva. Pro Tuomarinkylä:n edustajat Anu Heinonen, Tiina Flytström ja Micki Schnitzler sekä kameran takana Risto Suominen.

Jätä kommentti