Tuomarinkylä – Vastaesitys kaupunginvaltuustossa 26.10.2016 (Laura Kolbe, keskusta)

Yleiskaavan käsittelyn yhteydessä tehtiin vastaesitys Tuomarinkylän alueen puolesta

Vastaesitys kaupunginvaltuustossa 26.10.2016 (Laura Kolbe, keskusta): ”Tuomarinkylän kartanon lounaispuolelle merkitty asuntovaltainen alue A2 poistetaan Uusipellolta, Siliuksenmäeltä ja Lystikukkulalta ja alue säilytetään Helsinkipuiston viher- ja virkistysalueena.”

Punaisella merkityt äänestivät valtuustossa Kolben ehdotuksen puolesta, vihreällä merkityt yleiskaavaehdotuksen puolesta.

Yhteensä 23 nykyisen valtuuston jäsentä haluaa säilyttää Tuomarinkylän kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä harrastus- ja virkistyskäytön.

Yleiskaava hyväksyttiin esitetyssä muodossa, joten kannattaa katsoa ketä äänestää! Punaisella äänestyskartassa merkityt olivat Tuomarinkylän alueen puolesta.

Jätä kommentti