Vihreän valtuustoryhmän vieraana

Vierailimme keskiviikkona 8.6.2016 Vihreässä valtuustoryhmässä. Ryhmä kokousti lähes täysilukuisena. Ryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs toivotti meidät tervetulleeksi ja kertoi Tuomarinkylän yleiskaavoituksen olleen esillä valtuustoryhmien välisissä keskusteluissa. Pro Tuomarinkylä on huomattu, hän lisäsi.

Toimme puheenvuorossamme esille kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja valtuustoryhmille 3.6.2016 lähettämämme kirjeen pääkohdat (linkki). Painotimme erityisesti sitä, että Tuomarinkylän kartanon alue on vahvimmin suojeltu kolkka koko Helsingissä ja että sen tärvely osoittaisi suojelumerkintöjen arvottomuuden. Tämän jälkeen syntyneessä keskustelussa Sanna Vesikansa kysyi, sopisiko koirakeskus sille esitetylle uudelle paikalle. Meiltä kysyttiin myös, voisiko Uusipellolle ollenkaan rakentaa. Kerroimme, että koirakeskukselle esitetty uusi paikka (Köyhänmiehenpelto) ei mahdollista keskuksen nykyisen toiminnan jatkamista ja että paikka aiheuttaisi häiriötä asutukselle. Uusipellon sijasta olemme ehdottaneet rakennusalueeksi Tuusulanväylän vartta, johon saisi korttelin levyisen satoja metrejä pitkän talorivistön. Lisäsimme vielä, että Jokeri 2 -pikaraitiotie sopii kulkemaan Tuusulanväylän sivuitse siten kuin se on jo Kaavoituskatsaukseen 2016 merkitty.

Kävimme myös keskustelua yleiskaavan mitoituksesta ja merkityksestä sekä gryndereiden Tuomarinkylän aluetta kohtaan tuntemasta kiinnostuksesta. Osmo Soininvaara opasti meitä siitä, että yleiskaavan perusteella ei saa rakennuslupaa ja että rakennusliikkeet eivät kaavoita. Pidimme tätä kaavoittajan jargonina ja niin myös sitä, että rakennusmaaksi kaavoittaminen ei vielä merkitse rakentamista. Yleiskaavan perusteellahan laaditaan asemakaavat, joissa rakennusmaaksi merkittyä aluetta ei palauteta viheralueeksi. Lisäksi asemakaavoittaja on sidottu yleiskaavan minimikorttelitehokkuuteen.

Kiitimme saamastamme mahdollisuudesta esittää asiamme ja poistuimme 15 minuutin vierailuajan täytyttyä. Matkalla vihreiden luokse ja sieltä pois tapasimme myös vasemmistoliiton ja kokoomuksen valtuutettuja. Keskusteluissa heidän kanssaan meillä vahvistui käsitys, että edes kokoomus ei ole enää yhtenäisesti yleiskaavaehdotuksen takana.

Veli-Pekka Kantanen
Micki Schnitzler
Risto Suominen
Pro Tuomarinkylä

Kuva. Kuvassa vihreiden luona vierailleet Veli-Pekka Kantanen, Micki Schnitzler ja Risto Suominen. Veli-Pekka vei kentän terveiset Vihreälle valtuustoryhmälle: Pysykää vihreinä!

Jätä kommentti