Yleiskaavaehdotuksesta jätettiin yli 1400 muistutusta

Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies kertoo blogissaan, että yleiskaavaehdotuksesta jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 1444 muistutusta. Lisäksi eri viranomaistahoilta ja mm. naapurikunnilta on pyydetty yhteensä 64 lausuntoa.

Muistutusten lukeminen on vielä kesken, mutta Piimies toteaa jo tässä vaiheessa, että yleisöä ovat askarruttaneet hyvin pitkälti samat kysymykset kuin jo luonnosvaiheessa, luonnoksesta viime keväänä annetuissa mielipiteissä ja yleiskaavaa koskevissa esittely- ja keskustelutilaisuuksissa esitettiin. Tämä ei sinällään ole ihme, sillä esimerkiksi Tuomarinkylän kohdalla harrastus- ja virkistystoimintojen edellytykset vain heikkenivät kaavan luonnosvaiheesta, annetusta massiivisesta palautteesta huolimatta.

Tuomarinkylä on nytkin listan kärjessä, kun Piimies kirjaa ”eniten puhuttaneita” alueita: Tuomarinkylän kartanon lähiympäristö, Malmin lentokentän alue, Vartiosaari, Hämeenlinnanväylän varsi, Oulunkylä, Katajanokka …Yleiskaavaehdotuksen voi todeta herättävän vastustusta laajasti eri puolilla kaupunkia.

Piimies kertoo blogissaan, että muistutuksia ja viranomaislausuntoja käydään koko kevään ajan yksityiskohtaisesti läpi ja niitten pohjalta tehdään tarkennuksia kaavaehdotukseen. Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto laatii vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin. Muistutukset ja lausunnot menevät lisäksi esityslistan liitteinä kaupunkisuunnittelulautakunnalle tiedoksi.

Kaavaehdotuksen on tarkoitus olla kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä touko–kesäkuun vaihteessa ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä loppusyksystä.

Jätä kommentti