Ympäristötalolta: Helsingin yleiskaavassa vielä parannettavaa

Leo Stranius, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja, kirjoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen blogissa uudesta yleiskaavasta – Ympäristötalolta: Helsingin yleiskaavassa vielä parannettavaa

Tuomarinkylän virkistyskäyttö heikkenee

Ympäristölautakunnan lausunnossa helmikuussa kiinnitimme huomiota muun muassa virkistys- ja viheralueisiin, suojelualueiden kaavamerkintöihin, Tuomarinkylään, Vanhankaupunginlahteen sekä Pornaistenniemen, Herttoniemen ja Hallainvuoren metsiin.

Ensinnäkin kaavakarttaan tulee merkitä nykyiset suojelualueet, uudet suojelualuevaraukset sekä muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet, kuten tärkeät lintualueet.

Toisekseen Tuomarinkylän kartanoa ympäröivälle RKY- eli rakennetulle kulttuuriympäristöalueelle ja Siliuksenmäkeen ehdotettu tehokas asuntorakentaminen ja raideliikenne eivät ole sopusoinnussa ja yhteen sovitettavissa alueen valtakunnallisestikin merkittävien kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen kanssa. Ehdotus ei turvaa ratsastus- ja koiratoiminnan jatkumista. Myös alueen virkistyskäyttö heikkenisi.

Kuva: Seppo Laakso. Tuomarinkylän kartanon kulttuurimaisema on ainutlaatuinen.

Jätä kommentti