Pukinmäki-Seura ry: Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta

Pukinmäki-Seura ry kirjoittaa muistutuksessaan Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta mm.

Helsinki-puiston osaa rantapuistoa tulee edelleen kehittää ja monipuolistaa virkistys- ja vapaa-ajan alueena. Seura ei maisemallisista eikä virkistyssyistä voi puoltaa rantapuiston pohjoisosaan esitettyä uutta asuntovaltaista aluetta – – .

Kaavaesitykseen on linjattu pikaraitiotien mahdollisuus Pukinmäen pohjoispuolitse Malmilta Vantaanjoen yli Tuomarinkylään. – – Kuitenkin toinen, esillä ollut linjaus olisi mielestämme hyvinkin mahdollinen ja lisäksi se vaikuttaisi samalla vähemmän olemassa oleviin rakenteisiin niin Pukinmäessä kuin Tuomarinkylän alueella.

Lue koko muistutus – Pukinmäki-Seura ry: Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta

Jätä kommentti