Järjestöt vaativat Helsingin yleiskaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi

Helsingin Tieteidentalolle kokoontuneet järjestöjen edustajat esittävät yleiskaavasta yhteisenä kannanottonaan seuraavaa:

Helsingin yleiskaavaehdotus on esitetyssä muodossaan toteuttamiskelvoton. Ehdotus on uusittava perusteellisesti. Helsinki on paitsi pääkaupunki, myös asukkaidensa kotiseutu, jonka kehittämisessä ei voi yksisilmäisesti kävellä heidän ylitseen. Viheralueille rakentaminen tulee minimoida. Yhdistysten ja yhteisöjen lausunnoissaan esittämät keskeiset näkemykset tulee ottaa huomioon. Olennaiset luontokohteet on esitettävä kaavan oikeusvaikutteisella pääkartalla.

Yleiskaavaehdotuksessa uhrataan aivan liian paljon Helsingin merellisiä ja mantereisia luonto- ja virkistysarvoja, vaikka tämä ei ole kaavan kasvutavoitteiden kannalta tarpeellista. Esimerkiksi Tukholmassa on päädytty siihen, että 150 000 asunnon rakentaminen edellyttää vain muutaman promillen vähennystä viheralueisiin.

Järjestöjen asiantuntemuksella laatimia ja hyvin perusteltuja muutosesityksiä ei ole otettu nykyisessä kaavassa huomioon. Siksi vaadimme yleiskaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Helsingissä
17.3.2016

Eteläiset kaupunginosat ry
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
Herttoniemi-seura ry
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin
Keskuspuistoryhmä
Kumpula-Seura ry
Lauttasaari-Seura ry
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys ry
Pro Tuomarinkylä
Puistola-Seura ry
Puotila-Seura ry
Stadin Rantaryhmä
Stansvikin kyläyhdistys
Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Suomen Perhostutkijain Seura ry
Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry
Vartiosaari Seura ry
Vuosaari-Seura ry

Jätä kommentti