Peltokorpi, Raatikainen ja Rantala Tuomarinkylän puolella kaupunginhallituksen maakuntakaavalausunnossa

Tuomarinkylä oli esillä Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa 14.3.2016. Kaupunginhallitus käsitteli Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta, joka tyrmää Helsingin kaupungin suunnitelman rakentaa Tuomarinkylän suojellulle alueelle.

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Se on siis kaavahierarkiassa yleiskaavan yläpuolella ja Helsingin tulisi ottaa Uudenmaan maakuntakaava omassa kaavoituksessaan huomioon ja pyrittävä edistämään sen toteuttamista.

Helsinki jättää maakuntakaavasta vastaavalle Uudenmaan liitolle lausunnon, jonka esitteli kaupunginhallitukselle apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr.). Lausunnossa Tuomarinkylä halutaan maakuntakaavaan rakennusalueeksi, aivan kuten Helsingin omassa yleiskaavaehdotuksessakin. Lausunnossa sanotaan näin:

– – Edellä mainittujen saarten ja Ramsinniemen sekä Hämeenlinnanväylän itäpuolen ja Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueiden osalta maakuntakaavamerkintöjen tulee mahdollistaa Helsingin yleiskaavoituksen tavoitteet. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen -merkinnät eivät saa muodostaa estettä alueiden kulttuuriarvot huomioivalle tiivistämiselle raideliikenteeseen tukeutuen vaikka nämä arvot osaltaan määrittävät jatkosuunnittelua.

Helsinki perustelee Tuomarinkylän kaavoittamista kerrostalolähiöksi ns. Raide-Jokeri 2:lla, joka on kuitenkin vasta suunnitelma. Uudenmaan liitto puolestaan pyrkii maakuntakaavalla varmistamaan sen, että Uudellamaalla merkittävien kulttuuriympäristöjen tärkeät ominaispiirteet säilyvät. Tuomarinkylän kartano sitä ympäröivine peltoineen on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

Kaupunginhallitus ei ollut lausunnosta yksimielinen. Kaupunginhallituksen jäsen Terhi Peltokorpi (kesk.) pyysi vastaehdotuksessaan muun muassa poistamaan lausunnosta kohdan, jossa viitattiin Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueiden peltojen rakentamiseen. Asia eteni äänestykseen, ja Peltokorven kannalla olivat Mika Raatikainen (ps.) sekä Marcus Rantala (vihr.). Loput 12 kaupunginhallituksen jäsentä eivät halunneet puolustaa lausunnossa Tuomarinkylää. He ovat Veronika Honkasalo (vas.), Silvia Modig (vas.), Arja Karhuvaara (kok.), Lasse Männistö (kok.), Tatu Rauhamäki, (kok., kaupunginhallituksen puheenjohtaja), Laura Rissanen (kok.), Otso Kivekäs (vihr.), Hannu Oskala (vihr.), Sanna Vesikansa (vihr.), Osku Pajamäki (sd.), Mirka Vainikka (sd.) ja Torsti Pilvi (sd.).

Tässä linkki kokouksen esityslistaan ja maakuntakaavan materiaaleihin. Asia löytyy listan lopusta Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi -otsikon alta kohdasta numero 3.

Jätä kommentti