Eeva-Liisa Broman: Valhe – emävale – vuorovaikutusraportti

Pro Tuomarinkylä -aktiivi Eeva-Liisa Broman kirjoittaa yleiskaavaprosessiin lakisääteisesti kuuluvasta vuorovaikutuksesta. Tuomarinkylästä annetut 275 monipuolisesti aluetta arvoivaa mielipidekirjettä kutistuivat kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa, vaaleilla valittujen päättäjien käyttöön tarkoitetussa vuorovaikutusraportissa kahdeksi lauseeksi. ”Tällaisella menettelyllä vuorovaikutussuunnittelijat menettävät kaiken uskottavuutensa kaupunkilaisten silmissä. Vuorovaikutusraportti antaa hyvin vajavaisen kuvan yleiskaavan synnyttämistä ristiriidoista ja eri näkemysten perusteluista”, Broman kirjoittaa. Lue koko artikkeli alta.

Valhe – emävale – vuorovaikutusraportti

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaehdotusta jälleen huomenna 10.11.2015. Kaupunkilaiset jättivät yleiskaavasta yli 1000 mielipidettä, joita kommentoidaan vuorovaikutusraportissa. Kokonaista 275 mielipidettä käsitteli Tuomarinkylän Tuomarinkartanoon suunniteltua rakentamista. Valtaosa mielipiteistä vastusti rakentamista monenlaisin perustein.

Vuorovaikutusraportti, jonka tarkoituksena lienee antaa päättäjille kuva kaupunkilaisten mielipiteistä, kuittasi Tuomarinkartanoon kohdistuvat rakentamista vastustavat mielipiteet kahdella lauseella. Tälläisella menettelyllä vuorovaikutussuunnittelijat menettävät kaiken uskottavuutensa kaupunkilaisten silmissä.

Vuorovaikutusraportti antaa hyvin vajavaisen kuvan yleiskaavan synnyttämistä ristiriidoista ja eri näkemysten perusteluista. Demokratian kannalta on ongelmallista, että päättäjät eivät kykene perustelemaan päätöksiään vastaamalla kysymyksiin ja ongelmiin, joihin kaupunkilaiset ovat tarttuneet. Niinpä heidän päätöksensä koetaan jyräämisenä. Tämä ei ole oikea tapa toteuttaa vuorovaikutusta.

Raportissa väitetään itsepintaisesti, että Tuomarinkartanossa sijaitsevien koira- ja hevosurheilukeskuksen tarpeet voidaan tyydyttää rakentamatta jätetyllä alueella. Pro Tuomarinkylä-liike on kärsivällisesti, yksityiskohtaisesti ja moneen kertaan osoittanut, että se ei ole mahdollista. Yleiskaavoittajat vain toistavat kantaansa pystymättä perustelemaan sitä, jopa totuuden vastaisesti väittäen että jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen olisi päästy. Ei olla päästy.

Mikä tämän inttämisen takana on? Olisiko se, että hyväksyessään Tuomarinkartanon alueen asemakaavan kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012, että vaikka alueelle tulisi täydennysrakentamista, koira- ja hevosurheilukeskuksen toiminta tulee kaavoituksessa turvata. Yleiskaavoittajat eivät halua tunnustaa, että ovat tietoisesti rikkoneet tätä päätöstä.

Eeva-Liisa Broman

Jätä kommentti