Helsyn ja SLL:n Uudenmaan piirin valitus yleiskaavasta

HELSY:n vaihtoehtoinen pikselikartta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsovat Helsingin hallinto-oikeudelle jättämässään 23-sivuisessa valituksessa, että Helsingin yleiskaava on strategiseksi yleiskaavaksi hyvin epätasapainoinen strategisuuden ja mitoituksen osalta. Näin lopputulos ei täytä asemakaavoitusta ohjaamaan tarkoitetun oikeusvaikutteisen yleiskaavan kriteereitä. Yleiskaavan tulee olla ohjeena laadittaessa asemakaavaa, mutta Helsingin yleiskaava ei täytä yleiskaavalta edellytettävän täsmällisyyden vaatimuksia, eikä se siten …

Lue lisää

Tiedote 19.1.2017: Kaksivuotias Pro Tuomarinkylä jatkaa toimintaansa

Kynttilä, valoa pimeyteen.

Pro Tuomarinkylä -liike sai alkunsa 15.1.2015 Pakilan kirkolla järjestetyssä yleiskaavaa koskeneesta keskustelutilaisuudesta. Marraskuun lopussa 2014 julkistettu yleiskaavaluonnos oli kuin kylmä suihku Tuomarinkylän koira- ja hevosharrastajien, alueen yrittäjien ja yhdistysten sekä suojellusta kartanoalueesta muuten nauttivien kaupunkilaisten niskaan. Niinpä koolla olikin noin satapäinen joukko Helsingin tulevaisuudesta huolestuneita asukkaita. Pro Tuomarinkylä -liike on toiminut alusta alkaen yhteistyötä päättäjien …

Lue lisää

HS: Valtio yrittää kaataa kaupunkibulevardeja – Helsinki ajaa omaa etuaan, ely-keskus syyttää

Hämeenlinnanväylän havainnekuva.

Helsingin Sanomien artikkeli 27.12.2016 – HS: Valtio yrittää kaataa kaupunkibulevardeja – Helsinki ajaa omaa etuaan, ely-keskus syyttää

Uudenmaan ely-keskus ja Liikennevirasto ovat valittaneet Helsingin uuteen yleiskaavaan sisältyvistä kaupunkibulevardeista Helsingin hallinto-oikeuteen. Kaupunkibulevardeilla tarkoitetaan Helsingin suunnitelmaa muuttaa moottoritiemäiset sisääntuloväylät asuinkaduiksi.

Kaikkiaan yleiskaavasta laadittiin valitusajan aikana 50 valitusta. Vartiosaaren osayleiskaavasta tehtiin kymmenen valitusta. Kaupunginsihteeri Hannu Hyttinen kertoo, että valtiollisten tahojen lisäksi valituksia laativat kansalaisjärjestöt, asukasjärjestöt ja yksityishenkilöt.

Valitukset koskivat muun muassa Malmin lentokentälle, Tuomarinkartanon pelloille ja Keskuspuiston laitamille suunniteltua rakentamista.

Kuva. Havainnekuva havainnollistaa sitä, minkä tyyliseksi Hämeenlinnanväylä voitaisiin muuttaa, jos se bulevardisoitaisiin. (KUVA: 3D RENDER / HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO)

Tiedote 18.12.2016: Yleiskaavan toteutus vaikeaa Tuomarinkartanossa

Yleiskaavan jatkosuunnittelun käynnistäminen.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos hyväksyttiin muutettuna kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 13.12.2016. Toteuttamisohjelmassa on kyse yleiskaavan jatkosuunnittelun ajoittamisesta. Lautakunnan päätettävänä olleen luonnoksen s. 38-39 on Tuomarinkylän kartanoalueen asunto- ja muu rakentaminen merkitty suunniteltavaksi keskipitkällä aikavälillä mutta rakentamisen perusteena olleet pikaraitiotiet vasta kauempana tulevaisuudessa. Luonnoksessa on myös muita merkillepantavia kohtia: – s. 24 on todettu pikaraitiotieverkon toteutettavuus Tuomarinkartanossa vaikeaksi tai …

Lue lisää

Tiedote 2.12.2016: Tuomarinkylän valitus yleiskaavasta jätetty hallinto-oikeudelle

protuomarinkyla_yk-ehdotus_ilmavalokuvapohjalla_9_2016

Pro Tuomarinkylä -liikkeen taustavoimat – viisi osakeyhtiötä, viisi yhdistystä sekä kolme yksityishenkilöä – ovat 2.12.2016 jättäneet valituksensa yleiskaavasta Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituksessa pyydetään, että hallinto-oikeus kumoaa yleiskaavan Tuomarinkylän kartanoalueen osalta. Valitus nojaa useisiin oikeudellisiin perusteisiin: 1)      Yleiskaava on Tuomarinkylän kartanoalueen osalta voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. Yleiskaavassa rakentamiselle osoitettu alue on maakuntakaavassa virkistysaluetta sekä kulttuuriympäristön ja maiseman …

Lue lisää

Museovirasto: Helsingin uusi yleiskaava paranisi turhat virheet korjaamalla

museovirasto

Museoviraston tiedote 29.11.2016 – Helsingin uusi yleiskaava paranisi turhat virheet korjaamalla

Museovirasto on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Helsingin uusi yleiskaava. Valitus kohdistuu Malmin lentokentän, Tuomarinkylän kartanon, Töölön kisahallin ja Mäntymäen kentän ja Lapinlahden sairaalan alueisiin, Keskuspuiston, Vantaanjoen varren ja Viikin vihervyöhykkeisiin sekä Vartiosaareen. Valituksen perusteita ovat liian raskaan rakentamisen osoittaminen kulttuurihistoriallisesti merkittäville alueille ja yhtenäisten vihervyöhykkeiden kaventuminen. Muilta osin Museovirasto pitää yleiskaavaa varsin onnistuneena ja se voidaan määrätä tulemaan voimaan.

Myös Tuomarinkylän kartanon alueelle on osoitettava keveämpi, maiseman kulttuurihistoriallisen jatkuvuuden turvaava mitoitus.