Museovirasto: Helsingin uusi yleiskaava paranisi turhat virheet korjaamalla

Museoviraston tiedote 29.11.2016 – Helsingin uusi yleiskaava paranisi turhat virheet korjaamalla

Museovirasto on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä hyväksyä Helsingin uusi yleiskaava. Valitus kohdistuu Malmin lentokentän, Tuomarinkylän kartanon, Töölön kisahallin ja Mäntymäen kentän ja Lapinlahden sairaalan alueisiin, Keskuspuiston, Vantaanjoen varren ja Viikin vihervyöhykkeisiin sekä Vartiosaareen. Valituksen perusteita ovat liian raskaan rakentamisen osoittaminen kulttuurihistoriallisesti merkittäville alueille ja yhtenäisten vihervyöhykkeiden kaventuminen. Muilta osin Museovirasto pitää yleiskaavaa varsin onnistuneena ja se voidaan määrätä tulemaan voimaan.

Myös Tuomarinkylän kartanon alueelle on osoitettava keveämpi, maiseman kulttuurihistoriallisen jatkuvuuden turvaava mitoitus.

Jätä kommentti