Valomerkki: Hitaasti etenevä yleiskaava uhkaa muun muassa Tuomarinkylän hevosia

Valomerkki, 30.11.2106, julkaisu artikkelin Helsingin yleiskaavasta ja Tuomarinkylästä – Valomerkki: Hitaasti etenevä yleiskaava uhkaa muun muassa Tuomarinkylän hevosia

Mahtuvatko koirat ja hevoset Tuomarinkylään?

Yksi aktiivisimmista alueista on ollut Tuomarinkylä, jossa nousi hätä muun muassa ratsastustallien ja koirakeskuksen puolesta. Pro Tuomarinkylä -liikkeen puheenjohtaja Anu Heinonen listaa haittoja:

– Jos uusi yleiskaava toteutuu Tuomarinkylässä, 60 000 harrastajaa vuosittain palveleva koirakeskus joutuu todennäköisesti lopettamaan toimintansa. Alueella on myös 150 hevosta neljässä tallissa. Nyt hevosilla on hyvinvointinsa kannalta tärkeät maastoreitit, mutta suunniteltu kerrostaloalue veisi niistä valtaosan. Molemmat ovat pääasiassa tyttöjen ja naisten lajeja.

– Alue on upea virkistysalue ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Pari vuotta sitten tehty asemakaava näytti sallivan harrastustoiminnan laajentamisen, ja hevosalan yrittäjät ovat siihen luottaen tehneet investointeja, jotka jäisivät turhiksi.

Yhteistyöliike syntyi tammikuussa 2015. Se on ollut yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastoon ja valtuustoryhmiin sekä tiedottanut paikallisille asukkaille. Anu Heinonen on kuitenkin varsin turhautunut dialogipyrkimyksiin.

– Meidän ja monen muun kokemus on, että vuorovaikutusprosessi on näennäinen. Laatimaamme vaihtoehtoista kaavaehdotustakaan ei käsitelty.

Heinonen ymmärtää, ettei kaavaa voi muutella jokaisen mielipiteen myötä. Mutta nimby-nimittelylle hän hymähtelee.

– Toki on luontevaa, että ihminen puolustaa seutuja, jotka parhaiten tuntee. Asun Länsi-Pakilassa ja harrastan Tuomarinkylässä. Minun olisi vaikea ottaa kantaa vaikkapa Lauttasaaren asioihin.

valomerkki_kuva2

150 hevosta. Nyt Tuomarinkylän hevosilla on hyvinvointinsa kannalta tärkeät maastoreitit, mutta suunniteltu kerrostaloalue veisi niistä valtaosan, sanoo Pro Tuomarinkylä -ryhmän puheenjohtaja Anu Heinonen, joka kävelyttää hevostaan Nikosiaa.

Teksti: Eira Serkkola
Kuvat: Liisa Huima

Jätä kommentti