Kulttuuriympäristöpäivän osallistujilta kipakoita terveisiä päättäjille: Kaupungin kaavaehdotus Tuomarinkartanossa vaihdettava asukkaiden tekemään!

Yleiskaava on saanut koko kolmivuotisen valmistelun ajan vastaansa runsaasti kritiikkiä eri puolilta Helsinkiä. Eniten kritiikkiä on tullut Tuomarinkylästä. Kulttuuriympäristöpäivänä kritiikin määrä lisääntyi entisestään.

Kulttuuriympäristöpäivä 11.9.2016 tutustutti Tuomarinkylän kartanon eri vaiheisiin alkaen 1700-luvulta tähän päivään ja jatkaen tulevaisuuteen. Tapahtumapaikoilla oli kaavainfoja, joissa sai tutustua kaupungin yleiskaavaehdotukseen ja sitä koskeviin Pro Tuomarinkylän korjausehdotuksiin. Tapahtumassa oli tilaisuus kirjoittaa kaavapäättäjille terveisiä. Alamme julkaista niitä joka päivä valtuustopäätökseen asti tällä sivustolla ja Facebookissa.

Kaupungin kaavaehdotuksen vaikutuksia suojeltuun kartanoalueeseen havainnollistettiin yllä olevalla kuvalla, jossa näkyy kartanoympäristöön suunniteltu rakentamisala. Kuvan äärellä ihmisten reaktiot vaihtelivat hämmästyksestä tyrmistykseen. Yleisin kysymys kuului, että miksi hyvät korjausehdotukset eivät kelpaa kaupungille. Miksi kaupunki ei korjaa suunnitelmiaan, kun parempaakin on tarjolla? Tähän emme me Pro Tuomarinkylä –aktiivitkaan ole saaneet vastausta. Miksi?

Yleiskaavalla päätetään koko kaupungin maankäytöstä tulevina vuosikymmeninä. Ihmiset esittivät aiheellisen kysymyksen: Miksi kaavassa on sekä nykyisten että uusien asukkaiden hyvinvointi sekä tarve liikkua ja virkistyä luonnossa jätetty toisarvoiseen asemaan? Sosiaali- ja terveysmenot ovat jo nyt veronmaksajille iso menoerä, jota yleiskaavaehdotus toteutuessaan kasvattaa entisestään.

Toistaiseksi asukkaiden kritiikillä ei ole ollut juurikaan toivottua vaikutusta kaavaan. Päinvastoin, Tuomarinkartanon alueelle kaupunkisuunnitteluvirasto on jopa lisännyt suunniteltua rakentamista ja kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt virkamiestensä tekemät heikennykset.

Tuomarinkartano on Helsingin tiukimmin suojeltu kolkka. Mikäli Helsingin poliitikot sallivat historiallisen alueen tärvelyn kerrostalorakentamisella ja pikaraitioteillä, ei suojelumääräyksillä ole heille mitään merkitystä.

Vielä on kuitenkin mahdollista, että kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttäviltä poliitikoilta löytyy järkeä. Helsingin kaupunginhallitus aloittaa yleiskaavaehdotuksen ratkaisevan käsittelyn maanantaina 19.9.2016.

Kaupunginhallituksen jäsenillä on valta ottaa aikalisä, perehtyä asiaan kunnolla ja tehdä kaavaan muutoksia, jotka menevät kaupunginvaltuuston päätettäväksi arviolta loka-marraskuussa 2016. Hyvät päättäjät, kuunnelkaa te asukkaita ja pelastakaa Tuomarinkylä.

Liitteet:

Yleiskaavoitus Tuomarinkylän kartanon alueella, ksv:n ehdotus 
Pro Tuomarinkylän ehdotus 12.6.2016
Kaavakartta, Pro Tuomarinkylän ehdotus 12.6.2016

Jätä kommentti