Lähitieto: Vantaanjokilaaksosta uhanalainen

Koillis-Helsingin Lähitiedossa 30.12.2015 julkaistu Pro Tuomarinkylä -liikkeen varapuheenjohtajan Risto Suomisen mielipidekirjoitus – Vantaanjokilaaksosta uhanalainen.

Helsingin uuden yleiskaavan ehdotuksessa esitetään, että asukkaiden virkistysalueiksi asemakaavoissa tarkoitettuja puistoja supistetaan ja muutetaan rakentamisalueiksi yhteensä lähes 1900 hehtaarin verran. Arkkitehti Kaija Santaholma kysyi tähän liittyen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan, että ovatko asemakaavoissa yksityiskohtaisesti tutkitut puistot käyneet tarpeettomiksi siksi, että yleiskaavan tavoitteeksi on asetettu 250 000 lisäasukkaan sijoittaminen Helsingin kaupungin alueelle.

Kysymys on mitä ajankohtaisin juuri nyt, kun Helsingin uuden yleiskaavan kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä. Asukkaat saavat jättää siitä muistutuksia 29.1.2016 asti. Juuri nyt on oikea aika käydä keskustelua, millaiseksi haluamme Helsingin kehittyvän lähivuosikymmeninä ja millaisena haluamme sen jättää jälkipolvillemme. Ja juuri nyt voimme tähän vaikuttaa maankäyttö- ja rakennuslaissa meille suoduin oikeuksin.

Yleiskaavaehdotuksen toteutuessa noin kolmannes Helsingin metsistä ja viidennes kaikista viheralueista otettaisiin muuhun käyttöön, pääasiassa asuntorakentamiseen. Muutos olisi valtava ja sitä on täydellä syyllä verrattu erityisesti 1960-luvulla vallinneeseen Helsingin rakennusperinnön hävitysvimmaan.

Erityisen kaltoin yleiskaavaehdotus kohtelee Vantaanjokiuoman ympärille kaavoin ja muin suunnitelmin rajattua Helsinkipuistoa, joka on yli 200 000 nykyhelsinkiläisen lähiympäristöä. Esimerkiksi Pukinmäestä häviäisivät viimeiset metsät Närepuisto ja Sinimetsä ja monipuolisessa virkistyskäytössä oleva Pukinmäen rantapuiston pohjoisosakin rakennettaisiin tiiviisti. Muutokset joen toisella puolella Tuomarinkylän kartanon valtakunnallisesti merkittävässä kulttuuriympäristössä olisivat huomattavia. Muutosten myötä mm. alueen vireä ratsastus- ja koiratoiminta menettäisi toimintaedellytyksensä. Myös etelämpänä Savelan ja Oulunkylän alueella puistoa nakerrettaisiin sieltä täältä pelkäksi kulissiksi. Tätäkö me haluamme?

Pro Tuomarinkylä –kansanliike haluaa, että kaupungissa säilyvät hyvään elinympäristöön kuuluvat harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet. Nettisivustolla www.tuomarinkyla.com on asukkaille lisää tietoa yleiskaavaehdotuksesta ja lomakepohja muistutuksen tekoa varten. Mitä useampi meistä kertoo kaavoittajalle ja päättäjille mielipiteensä, sitä vaikeampi niitä on sivuuttaa yleiskaavan jatkovalmistelussa.

Risto Suominen, Tapaninvainio
varapuheenjohtaja,
Pro Tuomarinkylä

Jätä kommentti