Hippos – Hevosala pitää ottaa huomioon

Alla on lyhennelmä artikkelista: Hippos – Hevosala pitää ottaa huomioon (koko artikkeli, pdf)

Ratsastusta harrastaa Suomessa noin 170 000 ihmistä. Raviurheilua seuraa tai harrastaa 200  000 suomalaista. Hevoset eivät enää asu maaseudulla, vaan kasvukeskusten lähellä. Kunnallinen päätöksenteko vaikuttaa elinkeinon ja harrastusmahdollisuuden säilymiseen tai parantumiseen. Hevosharrastuksen toimintaedellytykset on taattava maankäytöllä. Liikuntalakiin on kirjattu tasa-arvon periaate, joka tarkoittaa myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Se ei tällä hetkellä toteudu yhteiskunnallisessa liikuntapaikkarakentamisessa. Julkinen liikuntapaikkarakentaminen palvelee enemmän miesten ja poikien liikuntaa, kun taas naiset käyttävät yksityisten yritysten liikuntapalveluja huomattavasti enemmän kuin miehet. Tasa-arvovaltuutettu on ottanut kantaa tähän asiaan jo vuonna 2006.

Tuomarinkylän puolesta taistellaan

Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen yrittäjät ja harrastajat joutuivat yllättävään tilanteeseen, kun uudessa yleiskaavassa alueelle on suunniteltu paljon uutta asutusta ja liikennettä. Aluetta oli kehitetty pitkäjänteisesti yhdessä Helsingin kaupungin kanssa.

Asemakaavassa yrittäjille luvattiin muun muassa lisärakennusoikeutta talleille, kolmannelle kilpailumaneesille, riittävät pysäköintialueet ja ratsastusreitit. Uuteen maneesiin suunniteltiin noin tuhatta katsojapaikkaa. Riittävät pysäköintialueet ovat hankkeen toteuttamisen ja käyttökelpoisuuden ehto. Asemakaavaluonnoksen lausunnoissa pysäköintipaikkojen tarve otettiin vahvasti esille. Yrittäjät ovat jo toteuttaneet asemakaavaa ja yleissuunnitelmaa ja investoineet noin 3,5 miljoonaa euroa talleihin.

Uusi yleiskaava, joka hyväksyttiin lokakuussa, oli kylmä suihku hevosharrastajille. Raideliikennereitti veisi huomattavan osan maastoreiteistä ja aivan alueen lähelle on suunniteltu massiivista kerrostaloaluetta. Kuitenkin alueen yli 150 hevosta kaipaavat liikuntaa muuallakin kuin maneesissa tai kentällä.

– Helsingissä päättäjät haluavat kaventaa ainoita naisvaltaisen urheilun ja harrastamisen paikkoja Tuomarinkylän kaavamuutoksella ja saman aikaisesti ollaan kaavoittamassa miesvaltaiselle jääurheilulle uutta tonttia aivan Helsingin keskustassa huippupaikalla. En missään tapauksessa vastusta jäähallihanketta, mutta tasa-arvo ei lajien välillä toteudu, muistuttaa Fred Sundwall.

Pro Tuomarinkylä -hankkeen Anu Heinonen on sitä mieltä, että taistelua ei ole hävitty.

– Kun yleiskaava hyväksyttiin, samalla hyväksyttiin myös toivomusponne siitä, että asemakaavan valmistelun yhteydessä tutkitaan Pro Tuomarinkylä -liikkeen tekemä kompromissiesitys. Siinä raitiolinja ei mene maastoreitin ylitse ja asutuksellekin on löydetty sopivampi alue.

– Uudesta yleiskaavasta on tehty yli 40 valitusta Helsingin hallinto-oikeuteen. Tuomarinkylän osalta painavin valitusperuste lienee se, että yleiskaava on maaseutukaavan vastainen. Kaava ei ole lainvoimainen ennen kuin valitukset on käsitelty mahdollisesti myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Vasta tämän prosessin jälkeen voidaan aloittaa asemakaavoitus.

Lue koko artikkeli täältä.

Jätä kommentti