Helsingin yleiskaava – Blogi: Kasvava Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki

Rikhard Manninen kirjoittaa blogissa 12.5.2016: Helsingin yleiskaava – Blogi: Kasvava Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki

Alla on Anu Heinosen, Tuomarinkylän Talli Oy:n hallituksen jäsenen ja Pro Tuomarinkylä liikkeen puheenjohtajan, vastaus Mannisen kirjoitukseen.

Rikhard Manninen hehkuttaa Helsingin strategiaohjelman tavoitetta tehdä Helsingistä Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Lisäksi hän lupaa, että uuden yleiskaavan ratkaisut tukevat vahvasti helsinkiläisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Valitettavasti nämä hienot tavoitteet eivät toteudu ainakaan Helsingin Tuomarinkylässä. Yleiskaavaehdotus lähes mitätöi Tuomarinkylälle vain muutama vuosi sitten vahvistetun asemakaavan. Hyvässä yhteistyössä Tuomarinkylän toimijoiden kanssa valmistellun asemakaavan tavoitteena oli taata yrittäjille mahdollisuus kehittää ja laajentaa liiketoimintaansa ja palvella näin kasvavan kaupungin asukkaiden liikunta- ja virkistystarpeita. Yleiskaavaehdotuksen mukaan Helsinkiin muuttaa vuoteen 2050 mennessä noin 250 000 uutta asukasta. Heidän joukossaan voi tilastollisesti laskea olevan noin 7 000 ratsastuksen harrastajaa.

Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen yrittäjät lähtivät toteuttamaan vuonna 2013 lainvoiman saanutta asemakaavaa ja ovat tehneet sen pohjalta noin 3,5 miljoonan euron laajennusinvestoinnit tallirakennuksiin. Yleiskaava on viemässä näiltä investoinneilta taloudellisen pohjan, sillä jo tehtyihin investointeihin sidoksissa olevaa kolmatta ns. kilpailumaneesia ei voida yleiskaavaehdotuksen toteutuessa rakentaa. Myös ratsastuskeskuksen yli 150 hevosen hyvinvoinnin kannalta keskeiset maastoreitit rajautuvat noin puoleen nykyisestä. Koko alueen kehittämissuunnitelman toteuttaminen on vaakalaudalla.

Tehdyt investoinnit ovat varsin mittavia yritystoiminnan laajuuteen nähden. Yleiskaavan esittämät muutokset Tuomarinkylässä vaarantavat yritysten kilpailukyvyn ja hankaloittavat toimintaedellytyksiä.

Aihe on osallisille taloudellisesti merkittävä ja se on tuotu esiin useissa kaupunkisuunnitteluvirastolle talvella 2015 toimitetuissa mielipiteissä yleiskaavaluonnoksesta. Silti vuorovaikutusraportti III ei ottanut lainkaan kantaa yrittäjien oikeusturvan toteutumiseen. Näinkö toimii Helsinki, ”Suomen yritysmyönteisin kaupunki”?

Anu Heinonen, Tuomarinkylän Talli Oy, hallituksen jäsen

 

Jätä kommentti