Kuntalaisaloite: Helsingin yleiskaava on palautettava valmisteltavaksi maltillisemman väestötavoitteen pohjalta

Kuntalaisaloite.fi sivustolla on julkaistu aloite – Kuntalaisaloite: Helsingin yleiskaava on palautettava valmisteltavaksi maltillisemman väestötavoitteen pohjalta.

Pro Tuomarinkylä -liike on ollut mukana aloitteen valmistelussa ja siihen voi tutustua lisää Tolkkua Yleiskaavaan Facebook -sivustolla. Alla on sivustolla julkaistu Lehdistötiedote 16.5.2016.

Lehdistötiedote 16.5.2016

Uusi kuntalaisaloite: yleiskaavasta tehtävä päätös vasta seuraavalla valtuustokaudella

Valmisteilla oleva yleiskaava uhkaa muuttaa Helsinkiä voimakkaasti kohdistamalla mittavaa rakentamista kaupungin nykyisille viher- ja virkistysalueille sekä rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueille. Kaavaprosessia on viety eteenpäin vaihtoehdottomana, lakisääteiset vaikutusmahdollisuudet sivuuttavalla perusasenteella. Yleiskaavaehdotus on laadittu vuonna 2012 valitun valtuuston toimikaudella, ja sama valtuusto aikoo päättää yleiskaavasta loppuvuonna 2016. Tämä merkitsisi, että helsinkiläisillä ei olisi vaalien suomaa vaikutusmahdollisuutta oman kotikaupunkinsa tulevaisuudenkuvaan. Menettely rikkoo perusoikeuksia.

Yleiskaava on palautettava uudelleen valmisteltavaksi ja päätös siitä on tehtävä vasta huhtikuussa 2017 olevien kuntavaalien jälkeen. Tähän tähtäävä kuntalaisaloite on avattu 15.5.2016 osoitteessa https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2763.
Yleiskaavaehdotus perustuu ylimitoitettuun väestönkasvutavoitteeseen. Toisena ehdotuksen lähtöoletuksena on, että Helsingin asumisväljyys kasvaa. Lisäksi ehdotuksessa on todettu, että erilaisten viiveiden ja kaavavarannon hukkaantumisen vuoksi yleiskaavavarantoa pitää olla noin kaksinkertainen määrä. Näin on päädytty rakentamismääriin, jotka eivät yksinkertaisesti mahdu kaupunkimme rajojen sisään uhraamatta sen monia vetovoimatekijöitä.

Nyt näin laskettua rakentamismäärää toteuttavalla yleiskaavalla ollaan muokkaamassa merkittävästi koko kaupungin ilmettä ja kokonaiskuvaa. Aloitteessa on mainittu tästä keskeisimpiä esimerkkejä. Kaavaehdotus mahdollistaa mm. Keskuspuiston ja Vantaanjokilaakson ympärille rajautuvan Helsinkipuiston merkittävän supistamisen. Myös Malmin lentokentän, Tuomarinkylän ja Vartiosaaren kaltaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä aiotaan hävittää.
Toistaiseksi helsinkiläisten mielipiteillä on ollut tuskin lainkaan vaikutusta ehdotuksen sisältöön. Vaihtoehdoista ei ole haluttu edes keskustella. Tämä on suututtanut helsinkiläisiä eri puolilla kaupunkia, sillä juuri yleiskaavoitus on tarkoitettu merkittäväksi yhdyskunnan ja elinympäristön kehittämisestä käytävän keskustelun areenaksi. Ajatuksena on, että ottamalla eri tahot mukaan kaavoitustyöhön monipuolistetaan asiantuntemusta ja saadaan aikaan parempia kaavoja ja elinympäristöä.

Kaavoittaja on pyrkinyt lykkäämään keskustelua viittaamalla usein siihen, että monet asiat saavat lopullisen muotonsa laadittaessa asemakaavaa. Tämä on älyllistä epärehellisyyttä, sillä yleiskaavassa asunto- tai muuhun rakentamiseen osoitettua viheraluetta ei asemakaavavaiheessa käytännössä palauteta viheralueeksi. Lisäksi ehdotuksen kaavamääräysten mukaan kaavakartan valmiiksi isoista korttelitehokkuusluvuista on mahdollista poiketa vain ylöspäin.

Kuntalaisaloitteesta on informaatio- ja keskustelutilaisuus lauantaina 21.5.2016 klo 14.00 alkaen Tuomarinkylän kartanossa, os. Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki. Tilaisuuden koollekutsujana toimii Tuomarinkylän kartanoalueen kulttuuri- ja virkistysarvoja vaaliva Pro Tuomarinkylä -liike. Tilaisuus on avoin päättäjille, yleiskaavan synnyttämien kansalaisliikkeiden edustajille sekä kaupunginosayhdistysten edustajille.

Lisätietoja:

Veli-Pekka Kantanen, puh. 050 5160 167
Paloheinän-Torpparinmäen asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Kansallinen Kaupunkipuisto Helsinkiin! -hankkeen perustajajäsen
Pro Tuomarinkylä -liikkeen perustajajäsen, Keskuspuisto-ryhmän jäsen

Anu Heinonen, p. 040 723 6279
puheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä -liike

Jätä kommentti