HS: Helsingin väestönkasvu rasittaa Suomen taloutta

Mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa 12.4.2015, Juk­ka Heik­ki­nen, tek­nii­kan toh­to­ri, do­sent­ti, Hel­sin­ki.

Hel­sin­gin yleis­kaa­van ja jul­ki­sen val­lan tu­li­si suun­na­ta alueen väes­tön­kas­vua ja kor­keaa tuot­ta­vuut­ta muual­le Suo­meen. Sa­mal­la kau­pun­ki­ra­ken­ta­mi­sen ra­si­te Hel­sin­gin ta­lou­del­le ja eko­sys­tee­mil­le vä­he­ni­si ja asu­mi­nen se­kä työ­ti­la hal­pe­ni­si­vat.

Jätä kommentti