Kiinteistölautakunta – kokouksesta sekä pettymyksiä että ilonaiheita Tuomarinkylään

Kiinteistölautakunta käsitteli eilen 5.3. kokouksessaan lausuntoehdotusta yleiskaavaluonnoksesta – Päätöstiedote 5.3.2015.

Lausuntoehdotuksessa oli Tuomarinkylän rakentamista puoltava viittaus: ”Tuomarinkylän Tuusulantiehen rajoittuvat alueet tulisi yleiskaavassa merkitä ainakin selvitysalueiksi. Näitä alueita voitaisiin kiinteistölautakunnan näkemyksen mukaan kehittää aidosti alueina, joissa yhdistyisivät niin asetetut asuntotuotannon määrälliset, laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet kuin myös kulttuuriympäristölliset ja virkistykselliset arvot.”

Lautakunnan jäsen Tuomas Rantanen (vihr) teki vastaehdotuksen, jonka mukaan Tuomarinkylään viittaava kohta ja koko lausuntoehdotuksen kohta ”Asuntorakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen eräillä alueilla” olisi poistettu. Rantasen ehdotus hävisi äänestyksessä 6-3. Rantasen ehdotusta vastaan äänestivät Jaana Aaltonen (sd), Elina Das Bhowmik (kesk), Seija Haataja (sd), Juha Hakola (kok), Olli Sademies (ps) sekä Maarit Vierunen (kok). Rantasen Tuomarinkylää puolustanutta ehdotusta kannattivat hänen Jasmin Hamid (vihr) sekä Joonas Pulkkinen (vas).

Toisaalta kiinteistölautakunnan lausunto tuotti Tuomarinkylän ystäville myös ilonaiheen. Elina Das Bhowmikin esityksestä lausuntoon lisättiin ehdotus, jonka mukaan alueelle suunnitellun raidelinjauksen tulee toteutua ”aikaisempien suunnitelmien mukaisesti Kirkonkyläntien ja Tuusulan väylän vierestä.” Ei siis Lystikukkulan läpi, Tuomarinkylän metsäreitit katkaisten, kuten yleiskaavaluonnoksessa esitetään. Äänestyksessä Das Bhowmikin ehdotus voitti äänin 7 -2. Das Bhownikiä tukivat Seija Haataja, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Joonas Pulkkinen, Tuomas Rantanen ja Maarit Vierunen. Jaana Aaltonen ja Olli Sademies vastustivat ehdotusta.

 

Jätä kommentti