Kuntalaisaloite: Yleiskaava halutaan kuntavaaliteemaksi

Lehdistötiedote 23.5.2016

Kaupunkilaisten tyytymättömyys Helsingin uuden yleiskaavan valmisteluun kasvaa. Lauantaina 21.5.2016 Tuomarinkylän kartanolla järjestetyssä info- ja keskustelutilaisuudessa julkistettiin uusi kuntalaisaloite. Aloite arvostelee ankarasti yleiskaavaehdotuksen lähtökohtia ja ratkaisuja sekä asukkaiden mielipiteitten sivuuttamista. Tämän johdosta aloitteessa vaaditaan yleiskaavan palauttamista uudelleen valmisteluun, mikä siirtäisi yleiskaavasta päättämisen huhtikuussa 2017 kuntavaaleissa valittavalle valtuustolle.

Kuntalaisaloitteen alullepanijat uskovat, että korjaamalla tarvittavan rakentamisen määrää koskeva laskelma voidaan pitkälti välttää kaupunkilaiset suututtanut viher- ja virkistysalueiden ja kulttuuriympäristöjen rakentaminen. Näin yleiskaavasta saadaan hyväksyttävä ilman, että asukasmäärän kasvuun varautumisesta tingitään. Korjaamistarvetta on väestöennusteessa, asumisväljyydessä ja erityisesti ”hävikkikertoimessa”. Nyt tämä kaavavalituksiin ja asemakaavoituksessa syntyvään kaavavarannon hupenemiseen perustuva kerroin on kaksi, eli rakennusmaata on merkitty yleiskaavaehdotukseen tuplasti yli tarpeen.

Tilaisuudessa aktiivisesti esiintynyt varavaltuutettu (kok) Hannele Luukkainen yhtyi aloitteen alullepanijoiden tyytymättömyyteen. Hän peräänkuulutti myös muita toimenpiteitä. Koillinen nousukiitoon -ryhmän puheenjohtaja Seppo Posti kertoi kutsuneensa koolle useita yleiskaavan synnyttämiä kansalaisliikkeitä sekä asukas- ja muita yhdistyksiä 1.6.2016 keskustelemaan voimien yhdistämisestä. Postin ilmoitus otettiin innostuneesti vastaan.

Perussuomalainen Helsinki ry:n puheenjohtaja Markku Saarikangas toi valtuustoryhmän terveiset. Ryhmällä on sama tavoite kuin aloitteessa, tehdä yleiskaavasta kuntavaaliteema. Tämä suo helsinkiläisille mahdollisuuden vaikuttaa omaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Saarikangas ehdotti myös Luukkaiselle, että hänen johtoonsa vastikään siirtyneen eläinsuojeluyhdistyksen uudet toimitilat voisi sijoittaa Tuomarinkylään. Tilaisuudessa ideaa pidettiin hyvänä – Tuomarinkylän kartanon alueesta on mahdollista kehittää keskus, jonka suojissa erilaiset eläimiin liittyvät harrastukset ja palvelut voivat kehittyä ja kasvaa kaupungin mukana.  Kaavasuunnitelmat uhkaavat toteutuessaan Tuomarinkylän alueen vilkkaan toiminnan ohella myös esim. Malmin lentokenttää, Keskuspuistoa ja Vartiosaarta, kuten aloitteen perusteluissakin todetaan.

Kuntalaisaloite (nro 2763) nousi kolmessa päivässä suosituimpien aloitteiden joukkoon, viidenneksi valtuustokäsittelyyn tähtäävien aloitteiden listalla. Maanantaina 23.5.2016 aloitteen oli allekirjoittanut yli 450 helsinkiläistä.

Lisätietoja:

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/2763

https://www.facebook.com/tolkkuakaavaan

Veli-Pekka Kantanen, puh. 050 5160 167
Paloheinän-Torpparinmäen asukasyhdistyksen puheenjohtaja
Kansallinen Kaupunkipuisto Helsinkiin! -hankkeen perustajajäsen
Pro Tuomarinkylä -liikkeen perustajajäsen, Keskuspuisto-ryhmän jäsen

Anu Heinonen, p. 040 723 6279
puheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä -liike

Jätä kommentti