Helsy: Muistutus Helsingin yleiskaavaehdotuksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittävät muistutuksessaan 29.1.2016 yleiskaavaehdotuksen palauttamista uudelleen valmisteluun.

Ehdotus sisältää edelleen kaikki ne ongelmat, jotka on tunnistettu ja nostettu esille yhdistysten aikaisemmissa mielipiteissä. Näitä ovat muun muassa luontoarvojen, lähivirkistysalueiden ja riittävän laajojen metsäisten virkistysalueiden huomiotta jättäminen.

Yleiskaava näyttää siten varautuvan jopa kaksi kertaa nopeimmankaan kasvuennusteen mukaista realistista arviota suurempaan asuntotuotantoon. Tällainen rakentamisen ylimitoitus on hyvin haitallista luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen välttämättömälle pyrkimykselle, mitä kaavan myös tulee toteuttaa.

Yleiskaavaehdotus on esitetyssä muodossaan toteuttamiskelvoton ja se on palautettava uudelleen valmisteltavaksi.

Jätä kommentti