Sivusilmällä: Röyhkeä lausuntoehdotus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta

Hanna-Leena Ylinen kirjoittaa blogissaan, 31.1.2016 – Röyhkeä lausuntoehdotus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta, Helsingin kaupunkisuunnitelautakunnan suunnitellusta lausuntoehdotuksesta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta. Maakuntakaavan tulisi olla yleiskaavoitusta ohjaava kaava ja myös Tuomarinkylä mainitaan tässä blogikirjoituksessa. Kuva: Hanna-Leena Ylinen, Ramsinniementie 16.1.2016.

Tekstiluonnos, jossa vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn kaavahierarkian kääntämistä päälaelleen, on röyhkeydessään omaa luokkaansa.

Maakuntakaavan merkintöjen tulisi siis ohjata yleiskaavoitusta, mutta kaupunkisuunnittelulautakunnalle laaditussa lausuntoehdotuksessa esitetään maakuntakaavan muuttamista jo tehdyn yleiskaavaehdotuksen mukaiseksi.

Tässä on lainaus lausuntoehdotuksesta:

”Melkin, Ramsinniemen, Vartiosaaren, Hämeenlinnanväylän itäpuolen sekä Tuomarinkylän kartanon eteläpuolisten alueen osalta maakuntakaavamerkintöjen tulee turvata Helsingin yleiskaavoituksen tavoitteet. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ja maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen -merkintä ei saa estää alueiden kulttuuriarvot huomioivaa tiivistämistä, erityisesti raideliikenteen varrella.”

Jätä kommentti