Yleiskaavan ehdotus jäi pöydälle

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli tuoretta yleiskaavan ehdotusta kokouksessaan tiistaina 6.10.2015.

Asia jäi pöydälle, ja pysyy siellä lautakunnan puheenjohtaja Risto Rautavan mukaan 3.11. kokoukseen asti, jolloin ehdotus käsitellään udelleen. Ehdotukseen voi siis vielä vaikuttaa, ennen kuin se lähtee lausuntokierrokselle.

Kokousaineisto löytyy täältä – https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2012-012586/kslk-2015-22/

Yleiskaavan etenemistä voi seurata ja kommentoida myös täällä. www.yleiskaava.fi

Julkistettu yleiskaavan ehdotus turmelee Tuomarinkylän luonto-, virkistys-, kulttuuri- ja harrastusarvot. Tutustu suunnitelmiin liiteasiakirjassa Helsingin yleiskaava – keskeisimmät maankäytön muutosalueet, sivut 32-33.

Kuva. Varsinaisessa yleiskaavan karttaehdotuksessa raitiotielinjaus näyttää kulkevan eri reittiä kuin tässä arkkitehdin Tuomarinkylä-visiossa.

Kuvat: Tapani Rauramo / Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Jätä kommentti