Pukinmäki-Seura ry: Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta

Pukinmäki logo

Pukinmäki-Seura ry kirjoittaa muistutuksessaan Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta mm.

Helsinki-puiston osaa rantapuistoa tulee edelleen kehittää ja monipuolistaa virkistys- ja vapaa-ajan alueena. Seura ei maisemallisista eikä virkistyssyistä voi puoltaa rantapuiston pohjoisosaan esitettyä uutta asuntovaltaista aluetta – – .

Kaavaesitykseen on linjattu pikaraitiotien mahdollisuus Pukinmäen pohjoispuolitse Malmilta Vantaanjoen yli Tuomarinkylään. – – Kuitenkin toinen, esillä ollut linjaus olisi mielestämme hyvinkin mahdollinen ja lisäksi se vaikuttaisi samalla vähemmän olemassa oleviin rakenteisiin niin Pukinmäessä kuin Tuomarinkylän alueella.

Lue koko muistutus – Pukinmäki-Seura ry: Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta

Yleiskaavaehdotuksesta jätettiin yli 1400 muistutusta

IMG_0952-27

Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies kertoo blogissaan, että yleiskaavaehdotuksesta jätettiin määräaikaan mennessä yhteensä 1444 muistutusta. Lisäksi eri viranomaistahoilta ja mm. naapurikunnilta on pyydetty yhteensä 64 lausuntoa. Muistutusten lukeminen on vielä kesken, mutta Piimies toteaa jo tässä vaiheessa, että yleisöä ovat askarruttaneet hyvin pitkälti samat kysymykset kuin jo luonnosvaiheessa, luonnoksesta viime keväänä annetuissa mielipiteissä ja yleiskaavaa koskevissa …

Lue lisää

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys: Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta

Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry – Muistutus Helsingin kaupungin yleiskaavaehdotuksesta.

Nykyisessä suunnitelmassa Raide-Jokeri 2 kulkee Helsinkipuiston halki. Tämän sijaan tulee kunnioittaa ja vaalia helsinkiläisille tärkeitä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksia, Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta sekä Tuomarinkylän kartanoalueen merkittävää kulttuuriympäristöä.

Lehdistötiedote 20.1.2016: Helsingin uuden yleiskaavan vuorovaikutusprosessissa vakavia puutteita

Tuomarinkylän kartano talvella.

Pro Tuomarinkylän kaavamuistutus ottaa kantaa mm. vuorovaikutusraportin harhaanjohtaviin väitteisiin Tuomarinkylän alueen yrittäjiä, yhdistyksiä sekä virkistys- ja harrastuskäyttäjiä edustava Pro Tuomarinkylä -liike on julkaissut Helsingin yleiskaavaehdotuksesta muistutuksensa (liitteenä). Muistutus esittelee muun muassa Pro Tuomarinkylän ja kaupunkisuunnitteluviraston (ksv) välisen vuorovaikutuksen puutteita sekä vuorovaikutusraportin harhaanjohtavia väitteitä. Vuorovaikutus ei ole kaikilta osin ollut maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista. Pro …

Lue lisää

HS Mielipide: Keskustelu yleiskaavasta kiihtyy

HS:n Mielipidepalstalla keskustelu yleiskaavasta kiihtyy ja Mikko Aho, virastopäällikkö, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjoittaa vastineessaan ”Yleiskaavasuunnittelussa on katsottava hyvin kauas” mm.:

Isoja muutoksia valmisteltaessa on tärkeää käydä avointa keskustelua ja varmistua valmistelun läpinäkyvyydestä. Vain sitä kautta muutos on hallittavissa ja myös huoliin voidaan löytää parhaat vastaukset.”

Avoin vuorovaikutus olisi kaupunkilaistenkin mielestä tärkeää – tosin tähänastiset kokemukset avoimuudesta ja kaupunkilaisten aidosta kuuntelemisesta ovat olleet suhteellisen kehnoja.

Kirjoitukset löytyvät kootusti linkistä Helsingin yleiskaava 2050.

 

HS Mielipide: Helsingin yleiskaava on moraalisesti arveluttava

HS:n Mielipide palstalla (3.1.2016) ollut kirjoitus – Helsingin yleiskaava on moraalisesti arveluttava.

Helsingin yleiskaavojen aikaväli on ennen ollut runsas 10 vuotta. Tämä ajanjakso on sen verran lyhyt, että päättäjät voivat vielä nähdä kaavan seuraukset ja olla vastuussa äänestäjilleen.

Uudessa yleiskaavahankkeessa aikaväli muodostuu runsaaksi 30 vuodeksi. Tänä aikana päätöksentekijöistä vain muutama on enää mukana, eikä vastuutakaan ole. Siksikö yleiskaava on rakennettu valtavien asukasmäärätavoitteiden varaan? Sitä eivät monien kaupunginosien asukkaat hyväksy, esimerkiksi siksi, että viheralueet häviävät. Tästä eivät kaupungin suunnittelijat ja asukkaiden valitsemat luottamusmiehet kasvuhurmoksessaan välitä.

Jos aihe olisi ollut esillä kuntavaalien yhteydessä vuonna 2011, jonkinasteinen demokratia toimisi. Näin ei kuitenkaan ollut. Siksikin yleiskaavan vieminen päätökseen tänä vuonna nykyisen pitkällä aikavälillä on moraalisesti arveluttavaa. Yksi sukupolvi vie siis päätösvallan seuraavaltakin.

Seppo Laaksonen

filosofian tohtori, Helsinki

Tuomarinkylän kaavatilanne kiinnosti Koiramessuilla

2015_12_05IMG_4059

Pro Tuomarinkylä oli mukana Helsingissä 5.-6.12.2015 järjestetyillä Koiramessuilla. Tapahtumaan osallistui 34 000 kävijää ja 16 000 koiraa. Helsingin Koiramessut on yksi suurimmista koiratapahtumista koko Euroopassa. Tuomarinkylän koirakeskuksen tulevaisuutta uhkaava Helsingin uusi yleiskaava ja etenkin Tuomarinkylän kaavatilanne oli molempina päivinä puheenaiheena Pro Tuomarinkylän osastolla. Kaavaan saattoi tutustua osastolla Pro Tuomarinkylän vapaaehtoisten opastamana sekä karttojen ja lehtiartikkelien avulla. Koirakeskuksen …

Lue lisää

Tiedote: Auta pelastamaan Tuomarinkylän koirakeskus – Kirjoita kaupungille muistutus & allekirjoita adressi Koiramessuilla!

Rotuesittelyjä.

Helsingin yleiskaavasta julkistettu tuore ehdotus sivuuttaa olan kohautuksella Tuomarinkylän kartanon alueen osalta kaavan luonnosvaiheessa annetut 275 mielipidettä. Määrä oli ylivoimaisesti suurin alueellinen potti, mahdollisesti kaavamielipiteiden Suomen ennätys. Yleiskaavaehdotus ei ratko lainkaan yleiskaavaluonnoksen ongelmia, vaan niitä on lisätty entisestään kasvattamalla kerrostaloasuntojen määrää. Koirakeskuksen toiminta tapetaan vetämällä sen päälle raitiotie, liikekeskus ja ympärille 3-6-kerroksisista taloista koostuva lähiö …

Lue lisää

Eeva-Liisa Broman: Valhe – emävale – vuorovaikutusraportti

Pro Tuomarinkylä -aktiivi Eeva-Liisa Broman kirjoittaa yleiskaavaprosessiin lakisääteisesti kuuluvasta vuorovaikutuksesta. Tuomarinkylästä annetut 275 monipuolisesti aluetta arvoivaa mielipidekirjettä kutistuivat kaupunkisuunnitteluviraston laatimassa, vaaleilla valittujen päättäjien käyttöön tarkoitetussa vuorovaikutusraportissa kahdeksi lauseeksi. ”Tällaisella menettelyllä vuorovaikutussuunnittelijat menettävät kaiken uskottavuutensa kaupunkilaisten silmissä. Vuorovaikutusraportti antaa hyvin vajavaisen kuvan yleiskaavan synnyttämistä ristiriidoista ja eri näkemysten perusteluista”, Broman kirjoittaa. Lue koko artikkeli alta.

Valhe – emävale – vuorovaikutusraportti

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee yleiskaavaehdotusta jälleen huomenna 10.11.2015. Kaupunkilaiset jättivät yleiskaavasta yli 1000 mielipidettä, joita kommentoidaan vuorovaikutusraportissa. Kokonaista 275 mielipidettä käsitteli Tuomarinkylän Tuomarinkartanoon suunniteltua rakentamista. Valtaosa mielipiteistä vastusti rakentamista monenlaisin perustein.

Vuorovaikutusraportti, jonka tarkoituksena lienee antaa päättäjille kuva kaupunkilaisten mielipiteistä, kuittasi Tuomarinkartanoon kohdistuvat rakentamista vastustavat mielipiteet kahdella lauseella. Tälläisella menettelyllä vuorovaikutussuunnittelijat menettävät kaiken uskottavuutensa kaupunkilaisten silmissä.

Vuorovaikutusraportti antaa hyvin vajavaisen kuvan yleiskaavan synnyttämistä ristiriidoista ja eri näkemysten perusteluista. Demokratian kannalta on ongelmallista, että päättäjät eivät kykene perustelemaan päätöksiään vastaamalla kysymyksiin ja ongelmiin, joihin kaupunkilaiset ovat tarttuneet. Niinpä heidän päätöksensä koetaan jyräämisenä. Tämä ei ole oikea tapa toteuttaa vuorovaikutusta.

Raportissa väitetään itsepintaisesti, että Tuomarinkartanossa sijaitsevien koira- ja hevosurheilukeskuksen tarpeet voidaan tyydyttää rakentamatta jätetyllä alueella. Pro Tuomarinkylä-liike on kärsivällisesti, yksityiskohtaisesti ja moneen kertaan osoittanut, että se ei ole mahdollista. Yleiskaavoittajat vain toistavat kantaansa pystymättä perustelemaan sitä, jopa totuuden vastaisesti väittäen että jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen olisi päästy. Ei olla päästy.

Mikä tämän inttämisen takana on? Olisiko se, että hyväksyessään Tuomarinkartanon alueen asemakaavan kaupunginvaltuusto päätti 12.12.2012, että vaikka alueelle tulisi täydennysrakentamista, koira- ja hevosurheilukeskuksen toiminta tulee kaavoituksessa turvata. Yleiskaavoittajat eivät halua tunnustaa, että ovat tietoisesti rikkoneet tätä päätöstä.

Eeva-Liisa Broman

Lehdistötiedote 21.10.2015 – Helsingin yleiskaavaehdotus jyrää asukas- ja viranomaispalautteen

Tuomarinkylä_pikselit_20151006_2

Rakennusmassaa on kasvatettu roimasti. Myös suojelumerkinnät, tasa-arvokysymykset ja valtuuston päätökset on sivuutettu Tuomarinkylässä. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteltu ehdotus uudeksi yleiskaavaksi ei ota huomioon Tuomarinkylän kartanoalueen harrastus- ja virkistyskäytön puolesta esitettyä mielipidevyöryä. Alueelle suunniteltu asukasmäärä on kaavakartoista laskettujen pikseleiden perusteella päinvastoin kasvanut. Pienimmälläkin tehokkuudella nousua on Pro Tuomarinkylän laskelmien mukaan peräti 57 % eli kaavaluonnoksen reilusta 2 …

Lue lisää