Yleiskaava – missä nyt mennään? Miten prosessi etenee?

Kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies kirjoittaa blogissaan yleiskaavaprosessin nykytilasta ja seuraavista vaiheista.

Piimies kertoo, että yleiskaavaluonnosta työstetään nyt yleiskaavaehdotukseksi saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä jatkotarkastelujen pohjalta. ”Maankäyttötarkasteluja on jatkettu ja tarkennettu vielä usean alueen osalta, erityisesti niiden, jotka ovat eniten puhututtaneet menneen talven yleiskaavatilaisuuksissa ja tulleissa mielipiteissä”, Piimies toteaa. Kommentti antaisi ymmärtää, että myös Tuomarinkylän osalta maankäyttöä tarkastellaan vielä uudelleen, sillä apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäen mukaan suurin osa kaavasta annetusta palautteesta koski juuri Tuomarinkylää. Myös muun muassa kaupunginmuseo on kaavaluonnoksesta antamassaan lausunnossa vastustanut jyrkästi Tuomarinkylän rakentamista luonnoksessa ehdotetulla tavalla.

Miten kaavaprosessi sitten etenee? Nyt työstettävänä oleva yleiskaavaehdotus valmistuu lokakuun alkuun mennessä, jolloin se viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn. Sen jälkeen kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä pyydetään jälleen lausunnot eri viranomaisilta ja naapurikunnilta. Kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelevät yleiskaavan vuoden 2016 aikana.

Blogikirjoitus löytyy kokonaisuudessaan täältä: http://www.yleiskaava.fi/2015/tarinaa-tyohuoneelta-luonnos-tarkentuu-ehdotukseksi/

Jätä kommentti