Vihreän valtuustoryhmän vieraana

Prot_vihreiden_luona_08062016

Vierailimme keskiviikkona 8.6.2016 Vihreässä valtuustoryhmässä. Ryhmä kokousti lähes täysilukuisena. Ryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs toivotti meidät tervetulleeksi ja kertoi Tuomarinkylän yleiskaavoituksen olleen esillä valtuustoryhmien välisissä keskusteluissa. Pro Tuomarinkylä on huomattu, hän lisäsi. Toimme puheenvuorossamme esille kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja valtuustoryhmille 3.6.2016 lähettämämme kirjeen pääkohdat (linkki). Painotimme erityisesti sitä, että Tuomarinkylän kartanon alue on vahvimmin suojeltu kolkka koko Helsingissä …

Lue lisää

YLE: Näpit irti puistoistamme! Päättäjät puun ja kuoren välissä Helsingin yleiskaavan kanssa

hämeenlinnanvayla

YLE kirjoittaa 7.6.2016 Helsingin uudesta yleiskaavasta – Näpit irti puistoistamme! Päättäjät puun ja kuoren välissä Helsingin yleiskaavan kanssa. Puistojen, metsien ja saarten rakentamissuunnitelmat hiertävät monia helsinkiläisiä. Jos kaikkia kaupunkilaisia kuunneltaisiin, kaupunkiin ei voitaisi rakentaa ainuttakaan uutta asuntoa. Kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa tänään tiistaina tarkistetun yleiskaavan syynäämisen. Eri intressiryhmät pommittavat päättäjiä nyt tiuhaan omilla toiveillaan ja vaatimuksillaan. Rautava kertoo …

Lue lisää

Pro Tuomarinkylän vetoomus kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja muutosehdotus yleiskaavaan

Ilmakuva_682497_27_2013_Small

Kuva. Kuvaa halkoo Tuusulanväylä. Vasemmalla on Torpparinmäen asuinalue ja oikealla Tuomarinkylän suojeltu kartanomiljöö. ©Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015-503. Hyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ja varajäsenet, Tuomarinkylän kartanoalueen puolesta jätettiin yleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana yhteensä 580 kirjallista muistutusta, mikä on n. 40 % kaikista muistutuksista. Adressimme on kerännyt tähän mennessä noin 17 000 allekirjoitusta. Vahvan kansalaispalautteen tukemana pyydämme, että arvioitte vielä uudelleen yleiskaavaehdotusta …

Lue lisää

Helsingin yleiskaava – Blogi: Kasvava Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki

Yleiskaava_kaavio

Rikhard Manninen kirjoittaa blogissa 12.5.2016: Helsingin yleiskaava – Blogi: Kasvava Helsinki on yritysmyönteinen kaupunki

Alla on Anu Heinosen, Tuomarinkylän Talli Oy:n hallituksen jäsenen ja Pro Tuomarinkylä liikkeen puheenjohtajan, vastaus Mannisen kirjoitukseen.

Rikhard Manninen hehkuttaa Helsingin strategiaohjelman tavoitetta tehdä Helsingistä Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Lisäksi hän lupaa, että uuden yleiskaavan ratkaisut tukevat vahvasti helsinkiläisen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.

Valitettavasti nämä hienot tavoitteet eivät toteudu ainakaan Helsingin Tuomarinkylässä. Yleiskaavaehdotus lähes mitätöi Tuomarinkylälle vain muutama vuosi sitten vahvistetun asemakaavan. Hyvässä yhteistyössä Tuomarinkylän toimijoiden kanssa valmistellun asemakaavan tavoitteena oli taata yrittäjille mahdollisuus kehittää ja laajentaa liiketoimintaansa ja palvella näin kasvavan kaupungin asukkaiden liikunta- ja virkistystarpeita. Yleiskaavaehdotuksen mukaan Helsinkiin muuttaa vuoteen 2050 mennessä noin 250 000 uutta asukasta. Heidän joukossaan voi tilastollisesti laskea olevan noin 7 000 ratsastuksen harrastajaa.

Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen yrittäjät lähtivät toteuttamaan vuonna 2013 lainvoiman saanutta asemakaavaa ja ovat tehneet sen pohjalta noin 3,5 miljoonan euron laajennusinvestoinnit tallirakennuksiin. Yleiskaava on viemässä näiltä investoinneilta taloudellisen pohjan, sillä jo tehtyihin investointeihin sidoksissa olevaa kolmatta ns. kilpailumaneesia ei voida yleiskaavaehdotuksen toteutuessa rakentaa. Myös ratsastuskeskuksen yli 150 hevosen hyvinvoinnin kannalta keskeiset maastoreitit rajautuvat noin puoleen nykyisestä. Koko alueen kehittämissuunnitelman toteuttaminen on vaakalaudalla.

Tehdyt investoinnit ovat varsin mittavia yritystoiminnan laajuuteen nähden. Yleiskaavan esittämät muutokset Tuomarinkylässä vaarantavat yritysten kilpailukyvyn ja hankaloittavat toimintaedellytyksiä.

Aihe on osallisille taloudellisesti merkittävä ja se on tuotu esiin useissa kaupunkisuunnitteluvirastolle talvella 2015 toimitetuissa mielipiteissä yleiskaavaluonnoksesta. Silti vuorovaikutusraportti III ei ottanut lainkaan kantaa yrittäjien oikeusturvan toteutumiseen. Näinkö toimii Helsinki, ”Suomen yritysmyönteisin kaupunki”?

Anu Heinonen, Tuomarinkylän Talli Oy, hallituksen jäsen

 

Ympäristötalolta: Helsingin yleiskaavassa vielä parannettavaa

image

Leo Stranius, Helsingin kaupunginvaltuutettu ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtaja, kirjoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen blogissa uudesta yleiskaavasta – Ympäristötalolta: Helsingin yleiskaavassa vielä parannettavaa

Tuomarinkylän virkistyskäyttö heikkenee

Ympäristölautakunnan lausunnossa helmikuussa kiinnitimme huomiota muun muassa virkistys- ja viheralueisiin, suojelualueiden kaavamerkintöihin, Tuomarinkylään, Vanhankaupunginlahteen sekä Pornaistenniemen, Herttoniemen ja Hallainvuoren metsiin.

Ensinnäkin kaavakarttaan tulee merkitä nykyiset suojelualueet, uudet suojelualuevaraukset sekä muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät alueet, kuten tärkeät lintualueet.

Toisekseen Tuomarinkylän kartanoa ympäröivälle RKY- eli rakennetulle kulttuuriympäristöalueelle ja Siliuksenmäkeen ehdotettu tehokas asuntorakentaminen ja raideliikenne eivät ole sopusoinnussa ja yhteen sovitettavissa alueen valtakunnallisestikin merkittävien kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen kanssa. Ehdotus ei turvaa ratsastus- ja koiratoiminnan jatkumista. Myös alueen virkistyskäyttö heikkenisi.

Kuva: Seppo Laakso. Tuomarinkylän kartanon kulttuurimaisema on ainutlaatuinen.

Peltokorpi, Raatikainen ja Rantala Tuomarinkylän puolella kaupunginhallituksen maakuntakaavalausunnossa

Tuomarinkylän kartanon alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi.

Tuomarinkylä oli esillä Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa 14.3.2016. Kaupunginhallitus käsitteli Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotusta, joka tyrmää Helsingin kaupungin suunnitelman rakentaa Tuomarinkylän suojellulle alueelle. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaan ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Se on siis kaavahierarkiassa yleiskaavan yläpuolella ja Helsingin tulisi ottaa Uudenmaan maakuntakaava …

Lue lisää

Yleiskaavaehdotus: Helsingin liikuntalautakunnalta vahva kannanotto Tuomarinkylän harrastustoimintojen puolesta

ymp_talvi5

Helsingin liikuntalautakunta käsitteli 4.2.2016 lausuntoaan Helsingin yleiskaavaehdotuksesta. Liikuntaviraston asiantuntijoiden laatima lausunto on erittäin vahva kannanotto Tuomarinkylän harrastustoimintojen säilyttämisen puolesta. Lausunnossa todetaan mm. että ”Monilla liikuntaviraston toimialueilla yleiskaava poikkeaa merkittävästi tuoreista, vastavalmistuneista asemakaavoista. Jotkut liikuntapuistot tai niiden osat on merkitty asuntovaltaisiksi alueiksi, joita kehitetään ”pääasiassa asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä lähipalvelujen käyttöön.” Tämä ei anna …

Lue lisää

Yleiskaavaehdotus: Painavat lausunnot ympäristölautakunnalta ja yleisten töiden lautakunnalta

ymp_talvi1

Helsingin eri lautakunnat ja viranomaistahot antavat paraikaa yleiskaavaehdotuksesta omia lausuntojaan kaupunkisuunnitteluvirastolle. Eilen 2.2.2016 pidetyssä Helsingin ympäristölautakunnan kokouksessa käsiteltiin muiden asioiden ohella myös lautakunnan omaa lausuntoa yleiskaavaehdotuksesta. Lautakunnan varapuheenjohtaja Leo Stranius (vihr) ehdotti lausuntoon Tuomarinkylän säilyttämisen puolesta puhuvaa lisäystä ja saikin lautakunnan enemmistön taakseen. Nyt ympäristölautakunta lausuu kannanottonaan yleiskaavasta muun muassa, että, ”Tuomarinkylän kartanoa ympäröivälle RKY-alueelle …

Lue lisää

Liikuntalautakunnan vastine HS:n artikkeliin “Ponitytöille ei heru rahaa – Helsinki tukee poikavaltaista urheilua avokätisemmin kuin tyttöjen lajeja”

HS_ponitytot_vastine2

Liikuntalautakunnan vastine HS:n artikkeliin “Ponitytöille ei heru rahaa – Helsinki tukee poikavaltaista urheilua avokätisemmin kuin tyttöjen lajeja” (9.11.)

Kaupunkisivuilla kerrottiin (HS 9.11.) Helsingin liikuntalautakunnan myöntämistä avustuksista. Kirjoituksen näkökulma oli suppea eikä se antanut oikeaa kuvaa liikunnan avustuspolitiikasta.

Liikuntatoimi tukee avustuksilla liikuntaseuroja ja muita kansalaisjärjestöjä. Tuen suuruus perustuu harrastajien määrään, ei näiden sukupuoleen tai lajivalintaan.

Yleiskaavan ehdotus jäi pöydälle

20150811EhdotusTKA+B+C_104741

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli tuoretta yleiskaavan ehdotusta kokouksessaan tiistaina 6.10.2015. Asia jäi pöydälle, ja pysyy siellä lautakunnan puheenjohtaja Risto Rautavan mukaan 3.11. kokoukseen asti, jolloin ehdotus käsitellään udelleen. Ehdotukseen voi siis vielä vaikuttaa, ennen kuin se lähtee lausuntokierrokselle. Kokousaineisto löytyy täältä – https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2012-012586/kslk-2015-22/ Yleiskaavan etenemistä voi seurata ja kommentoida myös täällä. www.yleiskaava.fi Julkistettu yleiskaavan ehdotus turmelee Tuomarinkylän …

Lue lisää